Опасни отпадъци

Предлагаме услуги за транспортиране на много различни видове опасни отпадъци, като например луминисцентни лампи, батерии, излязло от употреба електрическо оборудване, и други. Ако имате нужда от транспорт на медицински отпадъци, вижте тази страница.

Можем да предложим оферта само след предварителен оглед относно местоположението, прогнозни количества и вида на отпадъка. Можете да проверите кода на Вашия отпадък в Класификацията на отпадъците.

Лиценз и регистрация

Фирмата притежава регистрационен документ №12-РД-893-08/08.02.2022, издаден от РИОСВ-София, както и лиценз №08426 по чл. 7 от закона за автомобилните превози.

Нашите водачи на МПС разполагат с ADR (сертификат за превозване на опасни товари).

Правна защита и консултации

Предлагаме правни консултации в областта на ЗОП и защита пред КЗК и ВАС.