Медицински отпадъци

Предлагаме услуги за транспортиране на болнични и медицински отпадъци, отпадъци от ветеринарното дело, излезли от употреба лекарствени средства, медикаменти с изтекъл срок на годност, и други.

Разполагаме със съдове за многократна употреба 240 литра и съдове за еднократна употреба от 60 литра, 40 литра, 10 литра, 3,8 литра и 2,5 литра.

Можем да предложим оферта само след предварителен оглед относно местоположението, прогнозни количества и вида на отпадъка, предвид начина на обеззаразяване (чрез изгаряне или автоклавиране).

НИСО

Предлагаме изготвяне на отчети за Национална информационна система за отпадъци (НИСО) срещу допълнително заплащане.

Лиценз и регистрация

Фирмата притежава регистрационен документ №12-РД-893-08/08.02.2022, издаден от РИОСВ-София, както и лиценз №08426 по чл. 7 от закона за автомобилните превози.

Нашите водачи на МПС разполагат с ADR (сертификат за превозване на опасни товари).

Правна защита и консултации

Предлагаме правни консултации в областта на ЗОП и защита пред КЗК и ВАС.

Полезни документи