Решение за Вашите битови, медицински и други опасни отпадъци

Заявете оглед

Ще огледаме обекта Ви до 24 часа!

София

Битови отпадъци

Предлагаме сключване на договор по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на МДТ на Столична община, което ще намали Вашата такса смет.

Медицински отпадъци

Транспортираме болнични, медицински, ветеринарни отпадъци, излезли от употреба лекарства и медикаменти, и др. Също предлагаме услуга за подаване на отчети към Националната информационна система за отпадъците (НИСО).

Други опасни отпадъци

Предлагаме услуги за транспортиране на много различни видове опасни отпадъци, като например луминисцентни лампи, батерии, излязло от употреба електрическо оборудване, и други.

  • Обадете се и запазете час за оглед

  • Наш представител ще извърши оглед на обекта

  • Ще ви изпратим индивидуална оферта*

  • Съвместно ще подготвим договор

*Офертите се предоставят предвид местоположение, количества и други фактори, които влияят на цената

Кои сме ние?

БМТ-Консулт ООД е фирма с 16-годишен опит в събирането и транспортирането на опасни, неопасни, битови и строителни отпадъци.

16 години
опит в бранша
400 000+ кг
извозвани годишно
300+ договора
с частни лекарски практики

Притежаваме регистрационен документ №12-РД-893-08/08.02.2022, издаден от РИОСВ-София, както и лиценз №08426 по чл. 7 от закона за автомобилните превози.

Нашите водачи на МПС разполагат с ADR (сертификат за превозване на опасни товари).

Важни документи

Сертификати

Разполагаме със следните сертификати за качество:

  1. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001-2015 - Регистрационен номер CQ-BG-053/13/04/ bul, издаден от Сертифициращ орган OHMI EuroCert Gmbh и e валиден за срок от 20.01.2023 г. до 19.01.2026 г.;
  2. Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001-2015 - Регистрационен номер CU-BG-053/13/04/ bul, издаден от Сертифициращ орган OHMI EuroCert Gmbh и e валиден за срок от 20.01.2023 г. до 19.01.2026 г.;
  3. Валиден сертификат за внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд OHSAS 45001:2018 - Регистрационен номер SGA-BG-053/13/02/bul, издаден от Сертифициращ орган OHMI EuroCert Gmbh и e валиден за срок от 20.01.2023 г. до 19.01.2026 г.